Eric Colpaert   °1959   (Belg)

Eric Colpaert (1959) is architect van opleiding, volgde de opleiding beeldhouwkunst aan de Academie in Gent alsook een prestigieus postgraduaat aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. In het begin van de jaren '90 werkt hij succesvol aan een beeldend oeuvre. Na zijn opleidingen geeft hij een twintigtal jaar les aan binnenhuisarchitecten in Sint-Lukas Brussel. Vanaf 2016 hernieuwt hij zijn focus op zijn eigen beeldend werk en begint terug te exposeren.

In 2019 brengt Art Partout een solotentoonstelling van Eric Colpaert met beeldend en grafisch werk: 'When I woke up one morning, I could not believe my eyes.'

Een kunstwerk is voor Eric Colpaert als een scharnier tussen twee werkelijkheden: onze tastbare, onmiddellijk waarneembare, direct meetbare, alledaagse werkelijkheid en een suggestieve, poëtisch voelbare, transcendente, spirituele of zelfs bovennatuurlijke werkelijkheid.  Zijn werken zijn direct leesbaar in hun onderdelen en helder in hun samenstelling. De presentatie is in belangrijke mate suggestief, wonderlijk, raadselachtig, mysterieus en occult.  Schijnbaar moeiteloos manoeuvreert Colpaert van de ene dimensie naar de andere. Hij toont wat vertrouwd en nabij is: een spinnewiel, een vlag, de skyline van de stad Antwerpen gezien vanaf de linkeroever, een spiegelbol, een paraplu, maar ook wat veraf is, vreemd en soms hypothetisch: de planeten, het heelal, parallelle werelden, suggesties van de vierde dimensie…  Steeds is er zijn intentie van onderzoek, van meten, van in kaart brengen, van toelichten en begrijpelijk maken. Terwijl er evenveel wordt verzwegen als dat er wordt gezegd of getoond en de kunstenaar niet verlegen is om zijn onderwerpen op hun kop te zetten, te spiegelen, te onttrekken aan de natuurlijke wetmatigheden of te ontdoen van alle ernst en conventie.

Zo uiteenlopend de disciplines zijn waarvan Colpaert zich bedient: zeefdruk, gyclée print, tekening, schets, collage, mixed-media, fotografie, beeldend werk, installatie, uiteenlopend in schaal en op het eerste zicht verschillend van stijl, zo veelomvattend en complex zijn thematiek, zo coherent, zuiver, esthetisch, overzichtelijk, speels, precies en open is zijn oeuvre. Persoonlijk in zijn aanpak, niet onbekend met de verworvenheden van oude meesters uit de 20-tigste eeuw (Russische Constructivisten en Suprematisten, René Magritte, Marcel Duchamp of Marcel Broodthaers) ijvert hij geduldig en nauwkeurig aan zijn verhaal, zijn werk, aan zijn vorm van initiatie.

De volledige tekst kan u HIER terugvinden.