Mathieu V. Staelens   °1980   (BE)

“Is het niet aan ieder individu om de voorwaarden te scheppen voor zijn eigen betekenisvolle plek in de wereld?”

De schilder Mathieu V. Staelens werd in maart 1980 geboren in de Belgische kuststad Oostende. James Ensor woonde er voorheen en werd een symbool voor de culturele waarde van Oostende. Het was dan ook de eerste kunstenaar die Mathieu leerde kennen. De beeldtaal van de traditie, waarvan John Berger treffend opmerkte dat ze werd voortgezet in de modefotografie, is waar zijn passie voor schilderkunst echt ontbrandde. Binnen zijn eigen artistieke ontwikkeling - geïnformeerd door de filosofie, de persuasive vormentaal van de commerciële fotografie, naast zijn eigen observaties en ervaringen - ligt de focus op bevrijding, emancipatie en verantwoordelijkheid. Met olieverf op doek ontwikkelt hij motieven waarvan de betekenissen associatieve verbanden aangaan binnen het schilderij, maar ook tussen de werken onderling en finaal met de toeschouwer zelf, want dat is waar het hem feitelijk om gaat. Het veroorzaken van het soort intimiteit dat wij kunstliefhebbers ervaren als we door een werk worden aangetrokken, of het nu een nog levende of reeds lang overleden kunstenaars zijn, en het tot ons spreekt. Als het onze perceptie, maar vooral ook onze zelfperceptie met bijna existentiële proporties doet daveren en tot op de afgrond brengt, en dat dit nota bene uiteindelijk resulteert in een soort diepe dankbaarheid in het besef van een menselijke verbondenheid over de tijd en geografie heen. 

Vanuit het reële en pragmatische besef dat de toeschouwer centraal staat wordt de mens, misschien specifieker: het statuut van zijn lichaam aan een gewetensonderzoek onderworpen in de artistieke praktijk van Mathieu V. Staelens. Zijn werken ogen realistisch, ze zijn dat ook tot op zekere hoogte. Maar er zijn genuanceerde aanpassingen in de weergave verscholen in vorm en kleur. De meerduidigheid van het beeld wordt zo gecomponeerd dat de betekenislagen dialoog bieden zonder vrijblijvend te zijn. Zijn titels fungeren dikwijls als kompassen. De scherpte van zijn schilderijen nemen positie in, ze willen iets bewijzen en blootleggen; de voorwaarden en de mogelijkheden. 

Expo 'SUSTAINABLE Love 4 Life' loopt van 20 april t/m zondag 26 mei 2024.

 

2024

Milking the symbolism from red berries in the shadow of the willow tree