high quality rolex replicas replica rolex replica rolex watches replica watches

Panamarenko   °1940   (Belg)

Panamarenko is een kunstenaar die spreekt tot eenieders verbeelding. Als geboren en getogen Antwerpenaar maakte hij na zijn opleiding aan de Antwerpse Academie begin jaren 60 de stad onveilig met talrijke 'Happenings'. In deze beginperiode van zijn carriere leunde hij aan bij de pop-art. Later ontpopte hij zich als een soort kunstenaar-ingenieur met een voorliefde voor vliegende tuigen, geïnspireerd op de natuurkunde en fysica. Vliegen op eigen kracht is één van de dromen die Panamarenko met een vaak ontwapenende poêtische naïviteit in zijn werk weet te kristalliseren.

Na de retrospectieve in Brussel in 2005 kondigt hij aan zich terug te trekken als actief kunstenaar. Zijn huis in de Biekorfstraat in Antwerpen schenkt hij aan het Muhka. Dit atelier is intussen omgevormd tot een beeldig museum dat getuigt van zijn actieve jaren in Antwerpen.

In 2014 brengt het Muhka opnieuw hulde aan Panamarenko met de retrospectieve: Het Universum van Panamarenko.

Uit dit boeiend universum hebben wij voor u een mooie selectie aan werken beschikbaar: originele objecten, multiples, originele tekeningen en grafisch werk.