Panamarenko   °1940 2019   (BE)

Panamarenko is een kunstenaar die spreekt tot eenieders verbeelding. Als geboren en getogen Antwerpenaar maakte hij na zijn opleiding aan de Antwerpse Academie begin jaren 60 de stad onveilig met talrijke 'Happenings'. In deze beginperiode van zijn carriere leunde hij aan bij de pop-art. Later ontpopte hij zich als een soort kunstenaar-ingenieur met een voorliefde voor vliegende tuigen, geïnspireerd op de natuurkunde en fysica. Vliegen op eigen kracht is één van de dromen die Panamarenko met een vaak ontwapenende poêtische naïviteit in zijn werk weet te kristalliseren.

Na de retrospectieve in Brussel in 2005 kondigt hij aan zich terug te trekken als actief kunstenaar. Zijn huis in de Biekorfstraat in Antwerpen schenkt hij aan het Muhka. Dit atelier is intussen omgevormd tot een beeldig museum dat getuigt van zijn actieve jaren in Antwerpen.

In 2014 brengt het M HKA opnieuw hulde aan Panamarenko met de retrospectieve: Het Universum van Panamarenko.

Panamarenko overleed onverwacht in december 2019, een maand voordat hij 80 jaar zou worden.

 

1966

Proefdruk voor Happening News (racecars)


Heeft u een kunstwerk van Panamarenko dat u wenst te verkopen? Laat het ons weten en we kijken of we het voor u in consignatie kunnen aanbieden.

Bent u op zoek naar een specifiek werk van Panamarenko. Vraag gerust aan ons of we het voor u kunnen vinden bij één van onze vele contacten.